Zrównoważone rolnictwo w praktyce – przykłady implementacji różnych idei

Zrównoważone rolnictwo w praktyce – przykłady implementacji różnych idei.


Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rolnictwa w krajach gdzie panuje głód wymaga współdziałania ludzi i stałej ich obecności w procesach ukierunkowanych na redukcję problemu głodu. Proces rozpoczyna się często od uczenia ludzi, jak stać się niezależnymi producentami żywności i być w stanie samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby żywnościowe. Istotne są tu działania zwiększające poziom odpowiedzialności.

Uprawa ziemi w Afryce, na przykład, niesie ogromne wyzwania. Rolnicy mają deficyt nasion, nie posiadają gruntów ornych oraz nie mają dostępu do wystarczającej ilości wody. Prawie niemożliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego, zaś rządy niewiele czynią, aby im pomagać. Afryka posiada ogromny potencjał i wsparcie systemowe wysiłku rolników mogłoby zbudować na tym kontynencie bardzo silne rolnictwo.

W 1997 roku Bill Gates – twórca Microsoftu, wraz z żoną Melindą założyli założyli Bill & Melinda Gates Foundation. Razem z Rockefeller Foundation utworzyli w 2006 roku Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA). Razem z rządami, korporacjami i osobami prywatnymi AGRA pomaga małym farmom rozwijać się w sposób, który będzie w przestrzeni długoterminowej miał cechy zrównoważonego rozwoju. Celem AGRA jest urzeczywistnienie wizji Afryki, która może wyżywić siebie i świat. Aby osiągnąć ten cel AGRA wdraża szereg programów. Jeden z nich polega na zapewnieniu farmerom ziarna, w celu zwiększenia ilości upraw. Plony oparte na tych rodzajach ziaren są odporne na działanie szkodników i choroby. Z kolei Soil Health Program dostarcza rolnikom nawozów i uczy ich jak ich używać. Market Access Program pomaga „małym” farmerom sprzedawać nadwyżki plonów, zaś Policy and Advocacy Program wspiera rządy krajów w tworzeniu przepisów i polityki wspierającej wysiłki krajów.

Kolejną interesującą organizacją jest Oxfam International – instytucja filantropijna założona w Wielkiej Brytanii. Pomaga ona osobom zarządzającym przedsiębiorstwami w krajach rozwijających zarządzać ich finansami. W 1942 roku utworzono Oxford Committe for Famine Relief w celu pomocy głodnym ludziom, którzy utracili swoje dobra w wyniku drugiej wojny światowej. W 1995 organizacja przekształciła się Oxfam International, która jako swą misję obrała redukcję biedy i nierówności na świecie. Dzisiaj istnieje 17 udziałów Oxfam International na całym świecie, w tym między innymi Oxfam America w Stanach Zjednoczonych. Oxfam America rozwinął program Saving for Change, który pozwala jego uczestnikom pożyczać sobie fundusze w zorganizowany sposób. Niektórzy członkowie tego programu odkładają co miesiąc określoną kwotę pieniędzy, następnie pożyczają zgromadzone środki tym uczestnikom programu, którzy otwierają swój biznes i muszą zakupić sprzęt lub zaopatrzenie, tak aby rozwinąć swe projekty. Oferują oni pożyczki na niższy procent, w porównaniu z procentem, jaki oferuje bank. Dzięki temu programowi kobiety mogą polepszyć swą sytuację finansową i nabywać większe ilości pożywienia. Pożyczone pieniądze są oczywiście wykorzystywane przez te kobiety na realizację nowych przedsięwzięć. Program poza funkcją związaną z finansowaniem nowych projektów, spełnia funkcję integracyjną. Uczy jego uczestników jak rozwiązywać wspólnie problemy dotykające ich społeczności, na przykład dotyczące pomocy zdrowotnej, lub rozwijania nowych projektów.

Oxfam America stawia też na edukację ludzi na temat problemu ubóstwa i głodu, oraz jego przyczyn. Od 40 lat organizacja implementuje program Fast for a World Harvest. Uczestnicy tego programu oddają jedzenie i wpłacają pieniądze na rzecz Oxfam America.

Należy tutaj podkreślić, że również farmerzy w USA, głównie tzw. mali farmerzy przeżywają kryzys. W ostatnich czasach mają oni problemy z dostępem do rynków. Na których mogliby sprzedawać swoje plony. Duże farmy, zarządzane często przez korporacje, używają najczęściej najnowszych technologii rolniczych, aby zwiększać swoje plony. Nowe technologie pozwalają przetrwać rolnikom zmiany klimatyczne, takie jak susze, które dotykają uprawy.

Tutaj pojawia się wyzwanie na małych rolników, aby wdrażać nowe technologie, w celu skutecznej konkurencji z dużymi farmami.

Duże znaczenie dla skutecznej redukcji problemu głodu mają farmy rodzinne (family-farm-centered). Po pierwsze produkują one jedzenie dla siebie. Bankructwo takiej farmy oznacza pojawienie się braku bezpieczeństwa żywnościowego w obrębie rodziny. Poza tym farmy rodzinne często oferują nadwyżki żywności społeczności, często za kwotę niższą, niż ceny na rynku komercyjnym. Zatem ewentualne bankructwo farmy rodzinnej oznacza utratę dostępu danej społeczności do taniego i zdrowego jedzenia.

Ciekawe są też działania artystyczne zmierzające do pomocy małym farmom w USA. Na przykład w 1985 Willie Nelson, Neil Young i John Mellencamp zorganizowali Farm Aid, koncert którego celem była pomoc amerykańskim farmom rodzinnym i zwiększenie społecznej świadomości ich problemów. Do dnia dzisiejszego Farm Aid zebrał ponad 45 milionów dolarów, aby pomóc farmom przetrwać i lepiej prosperować. Źródłem dochodów jest oczywiście sprzedaż biletów.


POWRÓT DO SEKCJI "MOŻLIWE ROZWIĄZANIA"