Nowa książka o problemie głodu

"Zapomniany świat"

Książka o problemie głodu na świecie.


"Zapomniany świat" jest książką mówiącą o największej w dziejach ludzkości klęsce humanitarnej. Jest to problem skrajnego niedożywienia, który występuje w krajach Trzeciego Świata. W niektórych rejonach Afryki, Ameryki Południowej i Azji z głodu cierpi prawie 800 mln ludzi. Są to najczęściej dzieci i kobiety. Chroniczne niedożywienie powoduje często występowanie bardzo groźnych chorób, w wyniku radykalnego zmniejszenia fizycznej odporności ludzi. Wiele krajów Globalnego :Południa znajduje się na skraju katastrofy humanitarnej, niektóre z nich tej katastrofy doświadczają.

To, że w określonych rejonach świata brakuje jedzenia i to, że umierają tam setki tysięcy ludzi powinno być ogromnym wyrzutem sumenia współczesnej zachodniej kultury i cywilizacji. Europa i Stany Zjednoczone prawie zupełnie zapomniały o tych ludziach i ich dramacie. Problem głodu prawie zupełnie nie istnieje w debacie medialnej. Koszt wyprowadzenia Globalnego Południa ze strefy nędzy nie jest duży. To zaledwie 5% rocznego budżetu zbrojeniowego ponoszony przez około 20 lat. Ale współczesny zachodni świat tego nie robi... Dlaczego? Ponieważ to się nie opłaca... Istnienie tak ogromnych dysproporcji ekonomicznych jest dla wielkiego biznesu okazją do zarabiania wielkich pieniędzy.


Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, iż bez pomocy świata zachodniego kraje Globalnego Południa nigdy nie podźwigną się z biedy i nędzy. Ale pomagać może każdy - i to skutecznie. Przeczytacie o tym Państwo w tej książce. Niewielka nawet kwota przelana na konto którejś z fundacji ma ogromną wartość nabywczą. 20, 30, czy 50 zł może zabezpieczyć zupełnie przyzwoitą ilość jedzenia, czy leków. Wspaniałą formą pomocy jest wspieranie budowy studni w określonych obszarach. Bardzo cennym wsparciem jest też adopcja dziecka na odległość. To podarowanie komuś życia! Umożliwienie ukończenia szkoły, znalezienia pracy i założenia rodziny. Każdy, na prawdę każdy może bardzo pomóc ludziom, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji.


3 zł od każdego sprzedanego egzemlparza są przekazywane Polskiej Akcji Humanitarnej.


KSIĄŻKĘ MOŻESZ KUPIĆ TUTAJ:


Ceneo - kliknij


"Zapomniany świat" - spis treści