Organizacje,

które pomagają


Hunger Project

Organizacja humanitarna Hunger Project powstała w Nowym Yorku w 1974 roku. Jej misją jest walka z problemem głodu na świecie, gdziekolwiek problem ten się pojawia. Organizacja walcząc z głodem bierze pod uwagę szerokie spektrum problemów, między innymi bezrobocie, dostęp do służby zdrowia, edukację, równouprawnienie i sprawiedliwe prawo. Organizacja wychodzi z założenia, że wszystkie te obszary muszą być równolegle brane pod uwagę i doskonalone, jeśli chcemy rozwiązać problem głodu w danym obszarze.Lekarze bez Granic

Idea działania Lekarzy bez Granic opiera się na zasadzie, że pomoc drugiemu człowiekowi jest podstawową misją i zadaniem ludzi wykonujących zawody medyczne, czy psychologiczne. Polityka, uprzedzenia, stereotypy i granice państwowe nie mają tu żadnego znaczenia.

Co ciekawe MSF wspiera aktywnie lokalny przemysł farmaceutyczny w krajach rozwijających odrzucając „dyktat” wielkich firm farmaceutycznych.

Organizacja została wyróżniona w 1999 roku pokojową Nagrodą Nobla.UNICEF

Jak UNICEF walczy z głodem? Celowi temu służy projekt Action Against Hunger. Częścią tego programu jest budowanie długoterminowych strategii uzyskania samowystarczalności żywieniowej w krajach dotkniętych klęską głodu. Akcja Action Against Hunger istnieje w 45 krajach. W projekt zaangażowanych jest 6500 osób plus wsparcie lokalne. Osoby te pomogły 13.6 milionom potrzebującym w 2014 roku.

FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1994 roku. Organizacja wspiera przede wszystkim procesy zachodzące, na obszarach wiejskich, gdyż tam znajduje się 70 % ludzi głodujących. FAO działa zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Organizacja wspiera rozwój rolnictwa, rybołówstwo i gospodarkę leśną. Dba także o produkcję bezpiecznej żywności i poprawę jakości żywienia w biednych krajach.


World Food Programme, WFP

WFP jest niewątpliwe jedną z tych organizacji, która pokazuje, że działania pomocowe można realizować skutecznie, budując sprawną infrastrukturę, implementując skuteczne procedury i wykorzystując nowoczesną technologię.