Lekarze bez granic

Lekarze bez granic


Organizacja Lekarze bez granic (Doctors without Borders, lub MSF) jest międzynarodową medyczną organizacją humanitarną, która powstała w 1971 we Francji. Założyli ją dziennikarze i lekarze. Funkcjonuje od 1971 roku. Bezpośrednim impulsem, były perypetie dwóch lekarzy, którzy działali w Biafrze (obecnie Nigeria) i na terenie Bangladeszu. Doszli oni do wniosku, że pomoc na tych terenach jest bardzo utrudniona z powodu złej organizacji, koordynacji i nierozwiniętej logistyki. Aktualnie w MSF działają też pielęgniarki i psychologowie kliniczni. Wyjazd na misję nie wiąże się z przywilejami finansowymi. Jest to działalność wybitnie filantropijna. Razem z MSF można wyjechać do rejonów dotkniętych problemami humanitarnymi na co najmniej 6 miesięcy.

Dzisiaj przedstawiciele tej organizacji pracują aż w siedemdziesięciu krajach rozwiązując problemy zdrowotne ich mieszkańców. Pomagają też oni ludziom dotkniętym problemem głodu. Pomoc jest udzielana WSZYSTKIM POTRZEBUJĄCYM, niezależnie od płci, rasy, wyznawanej religii i przyjętej orientacji politycznej.

W 2012 roku, wolontariusze reprezentujący Lekarzy bez Granic skonsultowali ponad 8,3 mln pacjentów (opieka ambulatoryjna), odebrali 185 tys. porodów, leczyli 1,6 mln ludzi chorych na malarię, lekarze pracujący dla organizacji przeprowadzili 78 tys. zabiegów operacyjnych.

W tymże roku lekarze MSF zaopiekowali się też 276 tysiącami niedożywionych dzieci.

MSF ocenia, że dwadzieścia milionów dzieci na świecie cierpi na „ostre” niedożywienie, ale tylko 3% z nich otrzymuje pomoc.


Lekarze bez granic zaproponowali nową „technologię” żywienia głodujących dzieci. Polega ona na dostarczaniu produktu żywnościowego zwanego Ready to Use Therapeitic Food (RUTF). Żywność ta ma postać masła orzechowego podawanego w formie pasty. RUTF może być dystrybuowany ogromnej liczbie ludności w tym samym czasie. Poza tym produktu tego nie trzeba mieszać z wodą, co zmniejsza ryzyko zakażenia bakteriami znajdującymi się w wodzie. Poza tym RUTF zawiera oprócz masła orzechowego suszone chude mleko, oraz witaminy i minerały. Może on być także spożywany z różnymi innymi produktami. RUTH produkuje się obecnie w kilku krajach afrykańskich, min. w Kongo, Etiopii, Nigrze.


Lekarze bez Granic pomagają też ofiarom klęsk żywiołowych. Organizacja otoczyła opieką ofiary tsunami, które miało miejsce w 2005 roku, ofiary trzęsienia ziemi w Kaszmirze w tym samym roku, oraz ofiary powodzi w Meksyku w 2007 roku. Po wystąpieniu trzęsienia ziemi w Haiti w 2010 roku, lekarze pracujący dla MSF zaczęli organizować pomoc medyczną natychmiast po wystąpieniu kataklizmu. Było to możliwe dlatego, że wolontariusze MSF są ciągle obecni w różnych regionach świata. Médecins Sans Frontières stara się również pomagać osobom pozbawionym jakiejkolwiek opieki medycznej. Są to uchodźcy, przesiedleńcy, bezdomni, narkomani i nosiciele wirusa HIV. Osobom tym MSF zapewnia też pomoc społeczną i psychologiczną.

Kandydaci na wolontariuszy muszą mieć szereg cech, które pozwolą skutecznie funkcjonować w miejscach gdzie będą podawać. Muszą być oni przede wszystkim odważni. Często bowiem działaj w miejscach, lub blisko miejsc, gdzie toczą się walki zbrojne. Ta praca to często ponoszenie dużego ryzyka.

Często też pracują w prowizorycznych przychodniach, czy lecznicach i śpią w spartańskich warunkach. Poza tym kandydaci muszą być pozbawieni uprzedzeń natury politycznej. Uprzedzenia rasowe oczywiście pozbawiają zupełnie szans na udział w programie.

Kolejną istotną cechą wolontariuszy musi być umiejętność funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. No i przede wszystkim umiejętność pracy w zespole.

Idea działania Lekarzy bez Granic opiera się na zasadzie, że pomoc drugiemu człowiekowi jest podstawową misją i zadaniem ludzi wykonujących zawody medyczne, czy psychologiczne. Polityka, uprzedzenia, stereotypy i granice państwowe nie mają tu żadnego znaczenia.

Co ciekawe MSF wspiera aktywnie lokalny przemysł farmaceutyczny w krajach rozwijających odrzucając „dyktat” wielkich firm farmaceutycznych.

Organizacja została wyróżniona w 1999 roku pokojową Nagrodą Nobla.


Tekst na podstawie książki „The Quest to End World Hunger” Marylou Morano Kjelle oraz strony www.msf.org


POWRÓT DO SEKCJI "ORGANIZACJE, KTÓRE POMAGAJĄ"