FAO

FAO


Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1994 roku. Misja FAO obejmuje:


- podniesienie poziomu żywienia

- zwiększenie wydajności produkcji rolnej,

- polepszenie życia mieszkańców obszarów wiejskich

- stymulację rozwoju gospodarki światowej


Organizacja wspiera przede wszystkim procesy zachodzące, na obszarach wiejskich, gdyż tam znajduje się 70 % ludzi głodujących. FAO działa zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Organizacja wspiera rozwój rolnictwa, rybołówstwo i gospodarkę leśną. Dba także o produkcję bezpiecznej żywności i poprawę jakości żywienia w biednych krajach.

FAO powstała 16 października 1945 roku w Quebec City w Kanadzie. W 1951 roku jej siedziba główna została przeniesiona z Waszyngtonu do Rzymu. Agencja jest zarządzana przez ciało zwane Conference of Member Nations, które spotyka się co dwa lata. Wybiera ono 49 członków i Dyrektora Generalnego. FAO składa się z 7 departamentów. W 1994 roku instytucja przeszła poważną reorganizację. Doszło do decentralizacji władzy i obcięto koszty. W rezultacie zaoszczędzono 50 mln dolarów.

FAO zaimplementowało następujące programy obliczone na redukcję problemu głodu.


Codex Alimentarius

W 1961 roku powstała Codex Alimentarius Commision. Jej celem jest rozwój standardów produkcji żywności, wspieranie sprawiedliwego handlu, promowanie koordynacji działań mających na celu ustanowienie standardów dotyczących produkcji jedzenia

World Food Summit.

Program ten rozwinięto w 1996 roku. Podpisana w Rzymie deklaracja zobowiązywała do zmniejszenia ilości głodujących na świecie 0 50 % do roku 2015. Dziś niestety możemy powiedzieć, że cel ten nie został osiągnięty.


TeleFood

W 1997 roku FAO rozpoczęło kampanię TeleFood, na którą składały się koncerty, imprezy sportowe i podobne wydarzenia wykorzystujące siłę mediów i angażujące celebrytów oraz wpływowe osoby. Od początku tej akcji zebrano 28 mln dolarów w postaci donacji. Zebrane fundusze wspierają zrównoważone projekty mające na celu pomoc małym gospodarstwom rolnym. Poza tym kupuje się sprzęt służący do rybołówstwa, nasiona i narzędzia rolnicze.


FAO Goodwill Ambassadors – Ambasadorzy Dobrej Woli FAO

Program został zainicjowany w 1999 roku. Jego celem było przyciągnięcie uwagi opinii publicznej i uwrażliwienie na sytuację głodujących ludzi. Ambasadorami zostali aktorzy, laureaci Nagrody Nobla, sportowcy, np. słynny piłkarz Robero Baggio z Włoch. Zaangażowali się oni w akcje promocyjne prowadzone przez FAO.


Right to Food Guidelines

Program polega na edukacji państw w zakresie ich prawa do posiadania wystarczającej ilości żywności

Reakcja na kryzys żywnościowy

W 2007 roku FAO zainicjowała akcję Soaring Food Prices. Jej celem była pomoc producentom w uzyskaniu większych dochodów. FAO rozwinęła program w 25 krajach i dodatkowo zainicjowała misje inter-agencyjne w dodatkowych 60-ciu. Przykładem podjętych działań było rozdysponowanie 10.2 dolarów na Haiti w celu zaopatrzenia w ziarno o podwyższonej jakości. Efektem było zwiększenie produkcji płodów, obniżenie cen żywności na rynku i zwiększenie dochodów rolników.


Partnerstwo pomiędzy FAO i UE

W maju 2009 roku Unia Europejska i FAO podpisały dokument zobowiązujący do zainwestowania 125 mln Euro w celu pomocy małym farmom w krajach dotkniętych kryzysem żywnościowym związanym z podwyżką cen żywności. Pieniądze trafiły do 25 krajów.


Program bezpieczeństwa żywnościowego

Program zaimplementowano w 102 krajach. Promuje on narodowe gospodarki i lokalną przedsiębiorczość w krajach, w których został zaimplementowany.


Internetowa kampania przeciwko problemowi głodu

W 2011 roku zaimplementowano kampanię EndingHunger. Zaangażowały się w nią obok FAO inne agencje ONZ i prywatne organizacje typu Non – profit. W ramach tej akcji zebrano 3 mln podpisów na stronie www.EndingHunger.org, organizacje partnerskie, strony internetowe itd. prezentują banery na swoich stronach internetowych. Akcja skupiła się przede wszystkim na przyciągnięciu uwagi młodych ludzi w wieku 14-21 lat wychodząc z założenia, że stanowią oni społeczny potencjał, ważny w skutecznej walce z problemem głodu. Akcja jest bardzo obecna w mediach społecznych i jej celem jest wzajemne przekazywanie linków do stron promujących walkę z głodem pomiędzy osobami odwiedzającymi te media. Ważnym elementem jest również inspirowanie ludzi, aby organizowali swoje własne akcje.


Działania FAO są wspierane przez papieża Franciszka. Napisał on list do prof. José Graziano da Silvy, dyrektora generalnego (FAO). List został wysłany z okazji przypadającego 16 października Światowego Dnia Żywności. W liście papież wyraził nadzieję, że przyjęta przez ONZ Agenda Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 nie pozostanie zbiorem reguł i możliwości, ale "zainspiruje odmienny wzorzec ochrony społecznej zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i w poszczególnych krajach. Uniknie się wtedy wykorzystywania jej dla interesów sprzecznych z ludzką godnością, czy nie szanujących w pełni życia, ani też do usprawiedliwienia postępowania, które pozostawiają nierozwiązane problemy, pogarszając w ten sposób sytuacje nierówności". (na podstawie www.deon.pl)

FAO.... Trzymamy kciuki.


POWRÓT DO SEKCJI "ORGANIZACJE, KTÓRE POMAGAJĄ"