Głód na świecie - podstawowe dane

Głód na świecie - podstawowe dane


Aby określić rozmiary klęski humanitarnej, jaką jest problem światowego głodu należy zdefiniować zjawisko głodu. Głód ma trzy znaczenia. To:

- trudne i bolesne odczucia wywołane przez potrzebę jedzenia, łaknienie, apetyt. Jest to także wymęczający stan związany z potrzebą redukcji głodu

- brak jedzenia na określonym obszarze geograficznym

- ostra potrzeba jedzenia


Głód na świecie odnosi się do drugiego terminu. Technicznym określeniem głodu na świecie bywa pojęcie niedożywienia (malnutrition). Istnieją dwa typy niedożywienia. To niedożywienie proteinowo – energetycze (protein-energy malnutrition (PEM)). Jest to zasadniczo brak protein i kalorii. Spożywane jedzenie jest zamieniane na energię, zaś tę energię mierzy się w kaloriach.

Proteiny są niezbędne dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu aminokwasów w organizmie i rozwoju układu mięśniowego. Proteinowo - energetyczne niedożywienie jest najbardziej śmiertelną formą niedożywienia. Zaburza ono też wzrost ciała.

Kolejnym przykładem niedożywienia jest brak niedobór mikroskładników (witamin i minerałów). Nie jest to problem niedożywienia związany z problemem głodu na świecie, ale jest to problem istotny. Wiąże się on niedoborem witaminy A.

Według danych FAO z roku 2015, 795 milionów ludzi na świecie jest chronicznie niedożywiona. Liczba ta zmniejszyła się o 167 mln w ciągu ostatniej dekady. Poza tym na świecie jest o 162 miliony mniej głodnych osób, niż w latach 1990 – 1992. Głód zabija rocznie więcej ludzi, niż AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte.

Problem głodu dotyka niemal wyłącznie kraje rozwijające się. 780 milionów na 795 milionów osób żyje według FAO w takich krajach.

Regionem najbardziej dotkniętym problemem głodu jest Afryka Subsaharyjska. Tutaj, aż jedna czwarta, dokładnie 23,2 procent populacji cierpi z powodu głodu.

Niedożywienie powoduje aż 45% zgonów u dzieci poniżej 5 roku życia, to 3,1 mln dzieci roczne.

Dla nowo narodzonego dziecka, krytycznych dla jego rozwoju jest pierwszych 1000 dni. Brak wystarczającej ilości jedzenia może spowodować wady rozwojowe. W wielu przypadkach już w trakcie ciąży, ze względu na fakt, iż kobiety są niedożywione, płód nie otrzymuje w wodach płodowych wystarczającej ilości składników odżywczych. Powoduje to występowanie wad rozwojowych już u przychodzącego na świat dziecka. Na świecie rocznie 600000 dzieci rodzi się martwych, jedno na sześcioro dzieci wykazuje zaniżoną wagę.

Należy tu zaznaczyć, że 60 % ludzi głodujących na świecie to kobiety.

Problem głodu jest cierpieniem z którym wielu ludzi zmaga się przez całe dzieciństwo, lub całe dorosłe życie. 66 milionów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych jest głodnych, z czego 23 miliony tych dzieci to dzieci afrykańskie.


Na jakich kontynentach problem głodu jest najbardziej obecny?

To:

- Azja – 525,6 milionów

- Afryka Subsaharyjska – 214 milionów

- Ameryka Łacińska – 37 milionów

70 % głodnych ludzi na świecie żyje w obszarach rolniczych. 50% głodnych to członkowie rolniczych rodzin.

Kolejnym problemem jest dostęp do wody i sanitariatów. 663 ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody. 2,4 miliarda nie ma dostępu do sanitariatów. Codziennie tysiąc osób umiera z powodu spożycia niezdrowej wody, lub na biegunki spowodowane brakiem dostępu do sanitariatów.

W biednych krajach, gdzie panuje głód ludzie umierają nie tylko z powodu niedożywienia. Często padają też ofiarą chorób i powikłań spowodowanych brakiem wystarczającej ilości jedzenia, np. biegunki, malarii czy odry.


Postęp w redukcji problemu światowego głodu.


Dotychczasowe działania rządów, organizacji międzynarodowych takich, jak Bank Światowy, ONZ, czy organizacji typu Non – profit przyniosły pewne pozytywne skutki. Według FAO w krajach rozwijających odnotowano 42-procentową redukcję liczby głodujących ludzi pomiędzy okresami 2012 – 2104, a 1990 – 1992. Pomimo postępu 13,5 % ludzi na świecie pozostaje chronicznie niedożywionych. Dwie na trzy głodne osoby na świecie mieszkają w Azji. W Pakistanie i Bangladeszu odnotowano tylko marginalny spadek ilości niedożywionych osób w porównaniu z okresem 1990 – 1992. Natomiast w Ameryce Łacińskiego odnotowano największe sukcesy w walce z problemem głodu.


POWRÓT DO SEKCJI "GŁÓD, LICZBY I PRZYCZYNY"